Contract rechtshulp

Contract rechtshulp

Ondergetekenden,

Dhr./mevr., ook te noemen Rz (=Rechtzoekende)wonende teaan denr. Postcode

En

Mr., ook te noemen Rh (=Rechtshulpverlener)kantoor houdende teaan denr.Postcode

Overwegen als volgt:
Rz heeft rechtsbijstand nodig terzake:

A. Rh is bereid die rechtsbijstand tegen betaling te verlenen;
B. Rz wenst de kosten van die rechtsbijstand te beperken en RH is bereid hieraan mee te werken.
C. Ook overigens willen partijen in dit contract de voorwaarden van de te verlenen rechtsbijstand regelen.

Derhalve komen partijen overeen als volgt:

Een eerste aanbetaling groot               euro op :                 En vervolgens :

In totaal te begroten op                 euro, te vermeerderen met BTW           euro, alles       achteraf te verrekenen op basis van een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten met kopie van de betreffende nota's en facturen er bij. Zolang Rh die bijkomende kosten nog niet van Rz ontvangen heeft, tot zolang hoeft Rh de rechtsbijstandsverlening niet te beginnen.


Voor akkoord, rechtshulpverlener                       Voor akkoord, rechtzoekende


Zie ook de volgende standaardcontracten:

 1

Onderhands contract van samenleving

  2

  Overeenkomst van geldlening 

  3

  Contract rechtshulp